150801: MN95/MN95.HTM

Feller denne siden, se
ME95 på engelsk, MG95 på tysk, MF95 på fransk, MS95 på spansk, MI95 på italiensk, MN95 på norsk.
For foregående side, se
ME94 på engelsk, MG94 på tysk, MF94 på fransk, MS94 på spansk, MI94 på italiensk, MN94 på norsk.
For den neste siden, se
ME96 på engelsk, MG96 på tysk, MF96 på fransk, MS96 på spansk, MI96 på italiensk, MN96 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN95; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8610: Colorimetric tables and calculations Nr. 7

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.