150701 1ALPK0AN: RN05/RN05.HTM

Feller denne siden, se
RE05 på engelsk, RG05 på tysk, RF05 på fransk, RS05 på spansk, RI05 på italiensk, RN05 på norsk.
For foregående side, se
RE04 på engelsk, RG04 på tysk, RF04 på fransk, RS04 på spansk, RI04 på italiensk, RN04 på norsk.
For den neste siden, se
RE06 på engelsk, RG06 på tysk, RF06 på fransk, RS06 på spansk, RI06 på italiensk, RN06 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN05; fargetoneplan G75B for D65
rgb-LabCh* tables for ORS20-CMYK, 3D=0&1, de=1, 33 pages
Transfer to rgb*e and 3D-Linearization rgb*de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN05L0NP.PDF i format A6, se
RN05L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN05L0NP. PS / TXT / PDF RN05L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN05L0FP. PS / TXT / PDF RN05L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN050-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN050-70. PS / TXT / PDF
RN050-71. PS / TXT / PDF
RN050-72. PS / TXT / PDF
RN050-73. PS / TXT / PDF
RN050-74. PS / TXT / PDF
RN050-7A. PS / TXT / PDF
RN050-7B. PS / TXT / PDF
RN050-7C. PS / TXT / PDF
RN050-7D. PS / TXT / PDF
RN050-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.