150701 1ALPKPAN: RN59/RN59.HTM

Feller denne siden, se
RE59 på engelsk, RG59 på tysk, RF59 på fransk, RS59 på spansk, RI59 på italiensk, RN59 på norsk.
For foregående side, se
RE58 på engelsk, RG58 på tysk, RF58 på fransk, RS58 på spansk, RI58 på italiensk, RN58 på norsk.
For den neste siden, se
RE60 på engelsk, RG60 på tysk, RF60 på fransk, RS60 på spansk, RI60 på italiensk, RN60 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN59; 1080 standard colours; image technology
rgb-LabCh* tables for LRS18-CMYK, 3D=0&1, de=0&1, 66 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN59L0NP.PDF i format A6, se
RN59L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN59L0NP. PS / TXT / PDF RN59L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN59L0FP. PS / TXT / PDF RN59L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN590-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN590-70. PS / TXT / PDF
RN590-71. PS / TXT / PDF
RN590-72. PS / TXT / PDF
RN590-73. PS / TXT / PDF
RN590-74. PS / TXT / PDF
RN590-7A. PS / TXT / PDF
RN590-7B. PS / TXT / PDF
RN590-7C. PS / TXT / PDF
RN590-7D. PS / TXT / PDF
RN590-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN59S0PP. PS / TXT / PDF
RN5900PP. PS / TXT / PDF
RN5901PP. PS / TXT / PDF

RN5910PP. PS / TXT / PDF
RN5911PP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.